Wat betekent integratieve therapie voor mij.

Praktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Wat betekent integratieve jongerentherapie voor mij.

Integratieve jongerentherapie is een individuele, kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie. Meestal tussen de 5 en 15 keer een uur. Soms is het genoeg om een jongere te coachen.


Het integratieve bestaat eruit dat ik uitga van de mens als geheel, waarbij ik altijd zowel naar gedrag, denken, voelen, sociale contacten, lichamelijkheid en zingeving kijk. Dit houdt in dat al deze aspecten zowel bij de diagnose als de behandeling meegenomen worden. Deze ge├»ntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan en niet ondergeschikt wordt  aan een methodiek of de visie van de therapeut. De klacht waarvoor uw kind aangemeld wordt is niet uniek. Uw kind wel.


De klacht wordt door mij opgevat als een deel van de persoonlijkheid, waarover de jongere te weinig controle heeft. Het doel van de behandeling is de jongere te helpen om hier opnieuw controle over te krijgen en nieuwe keuzemogelijkheden te ontwikkelen, zodat de jongere zelf weer verder kan met zijn of haar ontwikkeling.


Ik richt me naast de binnenwereld van de jongeren, ook op de relaties die zij hebben met wat voor hen de buitenwereld is, zoals relaties binnen het gezin, familie, vrienden, buurt, sportclub of school.

Copyright  ┬ę  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg