Waarom een aparte therapie voor jongeren

Praktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Waarom een aparte therapie voor jongeren

Je bent tussen de 12 en 23 jaar en in die tijd maak je een grote ontwikkeling door. Je lichaam, je hersenen, je hormonen, je vrienden, je ouders, je interesses, hoe je je voelt en hoe je over de wereld denkt, alles verandert steeds en jij zoekt daarin je eigen weg.

Dat betekent veel keuzes maken, steeds ergens wat van vinden.


Je vrienden zijn heel belangrijk, maar vriendschappen veranderen soms, waardoor je je heel rot kunt voelen. Het ene moment voel je je helemaal goed en het volgende moment zou je willen verdwijnen.

Hoe dan ook, er speelt genoeg om het af en toe even helemaal niet te zien zitten allemaal.


Problemen die je als jongere kunt hebben, uiten zich vaak een beetje anders dan hoe volwassenen ermee omgaan. Hoe je nu met een probleem omgaat, kan mede bepalend zijn voor hoe je later als volwassene met dingen omgaat. Daarom is een therapiepraktijk speciaal voor jongeren zo belangrijk.Copyright  ©  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg