Na de aanmelding

Praktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Na de aanmelding.

Na de aanmelding stuur ik intakeformulieren, waar enkele praktische vragen in staan. Dit om de tijd die we hebben zo efficient mogelijk te gebruiken.


Er volgt dan eerst een startgesprek met de ouders en vervolgens de intake met de jongere. Doel van de intakefase is vooral het in kaart brengen van de klacht/vraag van de jongere en het vaststellen van de doelen waaraan de jongere wil werken. De intake bestaat doorgaans uit één of twee gesprekken.


Na het eerste gesprek besluiten de jongere en ik of we samen een werkrelatie aangaan; of het 'klikt' tussen ons.


Voor de jongere is het van belang dat er vertrouwen is in mij als therapeut en in mijn werkwijze. Ik kijk of jouw klacht/vraag bij mij past als therapeut of dat ik eventueel door moet verwijzen naar een collega. Als de jongere besluit door te gaan, maken we verdere afspraken over het aantal sessies (gemiddeld 5 tot 20), de doelen en evaluatiemomenten.


De afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, dat overigens tussentijds kan worden aangepast. Op die manier weet jde jongere waar hij/zij aan is bent en waar naar toe wordt gewerkt.


Copyright  ©  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg