Tarieven

Praktijk Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Tarieven

 

Alle therapie-sessies en oudergesprekken duren een uur en kosten € 80,00 .

 

Op verzoek kan een verslag gemaakt worden. De kosten voor een verslag bedragen € 80,00. (De inhoud wordt eerst besproken met de jongere en de ouders).

 

Als je een keer verhinderd bent en je zegt de sessie 24 uur van te voren af, wordt de sessie niet in rekening gebracht.

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden sessies vanuit het aanvullende pakket onder de noemer complementaire zorg.

Klik op www.NPVA.org voor informatie over vergoedingen.

AGB-Code zorgverlener : 90100425

 

AGB-Code Praktijk : 90060030

 

 

Ik ben aangesloten bij de:

Beroepsvereniging NVPA onder nummer 104024 en bij de

Koepelorganisatie RBCZ onder licentienummer 205062R

Lid van het NIP : 205021

 

KvK: 57197024

BTW-nummer: 125015148B01

 

 

Voor jongeren die geen toegang hebben tot de psychische gezondheidszorg kan, in onderling overleg, het tarief worden aangepast aan de inkomenssituatie.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg