Tarieven

Praktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Tarieven


Alle therapie-sessies en oudergesprekken duren een uur en kosten                € 80,00 .


Op verzoek kan een verslag gemaakt worden. De kosten voor een verslag bedragen € 80,00. (De inhoud wordt eerst besproken met de jongere en de ouders).


Als je een keer verhinderd bent en je zegt de sessie  24 uur van te voren af,       wordt de sessie niet in rekening gebracht.


De meeste zorgverzekeraars vergoeden sessies vanuit het aanvullende pakket onder de noemer complementaire zorg.

Klik op www.NPVA.org  voor  informatie over vergoedingen.

 

AGB-Code zorgverlener   : 90100425


AGB-Code  Praktijk           : 90060030Ik ben aangesloten bij de:

Beroepsvereniging NVPA onder nummer 104024 en bij de

Koepelorganisatie RBCZ onder licentienummer 205062R

Lid van het NIP  :  205021


KvK:                      57197024

BTW-nummer:     125015148B01Voor jongeren die geen toegang hebben tot de psychische gezondheidszorg kan,  in onderling overleg, het tarief worden aangepast aan de inkomenssituatie.
Copyright  ©  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg