aanmeldprocedurePraktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Procedure


Telefonisch of per mail wprdt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek of een gratis kennismakingsgesprek. Als de jongere jonger is dan 16 jaar dan is toestemming van de ouders/verzorgers vereist en moeten de ouders/verzorgers aanmelden.


Daarna volgt een intakegesprek van ongeveer een half uur. Meestal is dit een gesprek met de jongere (en een gesprek met de ouders/verzorgers als de jongere jonger is dan 16 jaar).


Het eerste deel is een kennismaking.  We kijken samen of er een goede basis is voor therapie. Hierna wordt een behandelplan op maat gemaakt, toegespitst op de specifieke behoefte aan hulp van de jongere. In dit plan benoem ik onder andere het doel waaraan de jongere wil gaan werken en het aantal geschatte sessies. Dit plan kan tijdens het proces altijd bijgesteld worden.


De jongere bepaalt zelf na een aantal sessies in samenspraak met de therapeut (en de ouders voor jongeren onder de 16) wanneer de therapie beëindigd kan worden.


Na elke vijf sessies is er een mogelijkheid voor een oudergesprek. Hier zal de jongere zelf ook bij aanwezig zijn, tenzij hij/zij dit nadrukkelijk niet wenst.


Bij alle beslissingen die ik als therapeut neem, zal het belang van de jongere altijd voorop staan.Copyright  ©  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg