Volwassenen

Praktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Integratieve therapie voor volwassenen’In de wereld van de psychotherapie zijn de afgelopen eeuw vele verschillende stromingen ontstaan, zoals de psychoanalyse, de cognitieve gedragstherapie, de client-centered gesprekstherapie, de Gestalttherapie, de systeemtherapie, enzovoort. Deze benaderingen hebben elk hun eigen referentiekader en methodieken om met een persoon en zijn klacht om te gaan.


Gaandeweg is er wereldwijd een meer integratieve beweging gekomen, waarbij men begon te onderzoeken hoe diverse theorieën elkaar konden verrijken en aanvullen.


Vandaag de dag bestaat een roep om gemanagede zorg met de vraag naar kortdurende behandelingen en objectieve, te verifiëren resultaten. Vele zorgverleners hebben, om die reden, een eclectische stijl geadopteerd en technieken geleend van de verschillende psychotherapeutische scholen: de integratieve benadering.


De integratieve therapeut en diens cliënt werken samen in een interactief proces aan integratie van meer mogelijkheden en keuzes in het leven van de cliënt. Daartoe zoeken ze samen de doelstelling van de therapie en de meest geschikte wegen om die te bereiken. De kenmerken van de cliënt en diens hulpvraag bepalen welk spoor gevolgd wordt. De therapeut heeft een deskundigheid ontwikkeld om met de cliënt vorm te geven aan het therapeutisch proces en de cliënt te stimuleren zijn eigen groei gestalte te geven in de eigen leefomgeving.Copyright  ©  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg