EMDR

Praktijk  Bekkers

Integratieve

Coaching , Counseling en Therapie

Wat is EMDR?

 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een vaak toegepaste en effectieve behandeling van de gevolgen van nare herinneringen en trauma’s. Het gaat hierbij om herinneringen van nare gebeurtenissen die ook nu nog klachten oproepen. Bij de behandeling wordt afwisselende de linker en rechter hersenhelft (bilaterale stimulatie) gestimuleerd.  De ervaring in het verleden kan niet ongedaan worden gemaakt. Het is meer dat de emotionele lading die kleeft aan nare herinneringen of traumatische ervaring vermindert.


Hoe werkt EMDR?

 

Er zijn verschillende manieren om een EMDR-sessie uit te voeren. De meest gebruikte methode tegenwoordig is met gebruik van een koptelefoon, waardoor je klikjes hoort. Afwisselend links en rechts. Door die klikjes vindt er stimulatie van je brein plaats. Hierdoor kun je makkelijker bij je herinneringen komen. Daarnaast komt er als het ware meer brein beschikbaar om je nare ervaring te verwerken. Daardoor verandert het beladen beeld. Het wordt opnieuw in het brein opgeslagen, maar nu met minder emotionele lading.


Meerwaarde van integratieve EMDR

 

Integratieve EMDR gaat na deze vermindering van de lading verder. De opgedane ervaringen worden integratief gebruikt om te komen tot  integratie van oude en nieuwe psychische gebieden. Hierbij worden naast het het cognitieve en beeldend vermogen ook het voelend, ervarend vermogen van de cliënt om zo de zelfhelende krachten te activeren.


RDI

 

De van EMDR afgeleide variant Resource Development & Installation (RDI) is zeer succesvol bij het ontwikkelen en versterken van innerlijke hulpbronnen. Ook hier is de meest gebruikte methoden met behulp van een koptelefoon met klikjes.

Iedereen heeft deze hulpbronnen. RDI kan helpen je ze weer bewust te worden en in te zetten. Soms wordt deze methode gebruikt bij EMDR om de cliënt sterker te maken, meer draagkracht te geven en om een EMDR sessie positief af te sluiten. Dan wordt de RDI voorafgaand aan de EMDR ingezet.


Copyright  ©  All Rights Reserved

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg